V Tarptautinis kamerinės muzikos festivalis IMPRESIJOS

Vth International chamber music festival IMPRESSIONS

A Razbadauskas

Gerbiami V-ojo tarptautinio kamerinės muzikos festivalio „Impresijos“ dalyviai,

Nuoširdi padėka už Jūsų pastangas atverti klausytojams pasaulinį kamerinės muzikos lobyną.

Linkiu, kad šioje kelionėje į muzikos pasaulį Jums nestigtų publikos dėmesio, spindinčių akių ir aplodismentų gausos, kad festivalio programa įkvėptų Jus ir mus naujiems muzikiniams ieškojimams bei patirtims.

Turiningų vakarų su muzika! 

Prof. dr. Artūras Razbadauskas

Klaipėdos universiteto rektorius,
III-V tarptautinių kamerinės muzikos festivalių „Impresijos“ GLOBĖJAS