V. KUDIRKA. PIRMOSIOS KREGŽDĖS

Vincas Kudirka

PIRMOSIOS KREGŽDĖS (PDF)
Skirta Vinco Kudirkos 160-osioms gimimo metinėms ir
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui
THE FIRST SWALLOWS (PDF)
Dedicated to the 160th birthday anniversary of Vincas Kudirka and
the 100th anniversary of the restoration of Lithuania