I Tarptautinis kamerinės muzikos festivalis

DANGIŠKI KLAVYRAI

Dvasinių kultūrų sintezės ir metamorfozės

 2024 m. gegužės 5 – liepos 7 d.

Tarptautinis kamerinės muzikos festivalis DANGIŠKI KLAVYRAI

Gerbiami I-ojo tarptautinio kamerinės muzikos festivalio

„DANGIŠKI KLAVYRAI. Dvasinių kultūrų sintezės ir metamorfozės (2024)“ Svečiai, Organizatoriai ir Dalyviai,

Džiaugiuosi, kad Neringoje startuoja naujas dvasiai ir sielai svarbus tarptautinis kamerinės muzikos festivalis, suburiantis Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos talentingus menininkus bendrai, profesionaliai meninei raiškai, išryškinančiai regiono bendruomenių kūrybiškumą nacionaliniu bei tarptautiniu mastu. Šiuo festivaliu tiesdami muzikinius tiltus tarp šalių dar kartą patvirtiname, jog tarp mūsų bendruomenių susiklostę kultūriniai ryšiai yra tvarūs ir abipusiškai naudingi. Viliuosi, kad ši kultūriškai reikšminga misija tęs savo tradicijas ir perspektyvoje, o Kuršių nerijoje gyvenančių žmonių ir gamtos kuriama harmonija suteiks dar daugiau kūrybinių idėjų bei įkvėpimo. Visiems linkiu nepakartojamų, dvasingų Festivalio Akimirkų!

DARIUS JASAITIS

Neringos savivaldybės meras

I-ojo tarptautinio kamerinės muzikos festivalio

„DANGIŠKI KLAVYRAI. Dvasinių kultūrų sintezės ir metamorfozės (2024)“ GLOBĖJAS

Darius-Jasaitis
A_Razbadauskas

Gerbiami I-ojo tarptautinio kamerinės muzikos festivalio

„DANGIŠKI KLAVYRAI. Dvasinių kultūrų sintezės ir metamorfozės (2024)“ dalyviai,

Nuoširdžiai dėkodamas Jums už pastangas atverti klausytojams pasaulinį kamerinės sakralinės muzikos lobyną, linkiu, kad šioje dvasinėje kelionėje per kamerinės muzikos pasaulio lobyną, Jums nestigtų publikos dėmesio, spindinčių akių, aplodismentų, kad festivalio programa įkvėptų Jus ir Klausytojus naujiems muzikiniams ieškojimams bei patirtims. Turiningų, prasmingų rytmečių su muzika!

Prof. dr. Artūras Razbadauskas

Klaipėdos universiteto rektorius,

I-ojo tarptautinio kamerinės muzikos festivalio

„DANGIŠKI KLAVYRAI. Dvasinių kultūrų sintezės ir metamorfozės (2024)“ GLOBĖJAS